För en bättre hälsa!

Hälsofrämjande insatser

Jag deltar gärna i uppdrag gällande kartläggning, planering samt utvärdering av hälsofrämjande insatser.