För en bättre hälsa!

Hälsocoaching

Coaching fokuserar på möjligheter inte problem, det handlar om nutid och framtid.

Det handlar om din hälsa.

Ett upptakts samtal upprättas där mål och önskat tillstånd definieras. Därefter börjar varje samtal med en agenda som innehåller ett tema för vad du önskar coaching i. Fokus läggs på att hitta lösningar och metoder som kan leda till positiva livsstilsförändringar. Genom att knyta ihop dina värderingar motivation och mål kan en förändringsprocess starta.

Vad är coaching?

Det är inte alltid vi kan påverka det som händer oss men vi har alltid ett val när det gäller hur vi ska förhålla oss till det.
I coaching tror man att människan har möjlighet att själv kunna påverka sin omgivning och forma sin framtid. Tillsammans med coachen får du koppla ihop dina värderingar, din motivation och dina mål till en aktiv handling.
En bra coaching blir det när bägge parter är engagerade i processen, där både du själv och coachen är genuint intresserade av att åstadkomma ett riktigt bra resultat.

Coaching plockar fram det bästa hos dig!