För en bättre hälsa!

Föredrag

Vad innebär det att ha en god hälsa och hur kan fysisk aktivitet påverka den?

Hälsa handlar om att vara fysisk och psykiskt frisk. Biologiska faktorer som kön, ålder och arvsanlag påverkar vår hälsa.
I detta föredrag presenteras grundläggande faktorer för hur en god hälsa kan upprättas och bibehållas med hjälp av fysisk aktivitet.