För en bättre hälsa!

Om stress

Vad är stress?

Stress betyder påfrestning och är en obalans mellan de krav vi ställer på oss själva och på våra möjligheter att klara av dem.

Vid stress utsöndrar kroppen stresshormonerna kortisol, adrenalin och noradrenalin dessa går ut till blodet och ger en ökad puls och ett högre blodtryck vilket leder till att hjärta och blodkärl påverkas.

Musklerna och våra sinnen spänns och andningen blir ytlig vi är redo för kamp. Faktorer som utlöser en stressreaktion kallas stressorer det kan vara hög arbetsbelastning höga krav från oss själva, höga krav från vår omgivning, arbetslöshet eller sjukdom. Även positiva händelser som till exempel giftermål och att få barn kan utlösa stress.

Hur man klarar av påfrestningar i livet beror på hur livssituationen ser ut just i den aktuella stunden så det blir väldigt individuellt hur man uppfattar och hanterar en stressfull situation. Det är främst den långvariga negativa stressen som är skadlig för oss och den tar lång tid att läka.

Skador som den långvariga stressen kan ge är: sömnproblem, ryggont, muskelvärk, minnesproblem, irritation, huvudvärk, ohälsa då förväntningar på att det arbete som ska utföras inte stämmer med individens förutsättningar.

Viktiga förebyggande åtgärder för att minska stress
 • Våga sätta gränser och säga nej
 • Skapa rimliga ambitioner
 • Skapa mål och delmål
 • Skapa micro pauser på arbetsplatsen
 • Massage
 • Delta i en avslappningskurs
Effekter av regelbunden avslappning
 • Det parasympatiska nervsystemet aktiveras = avspänning
 • Hormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol minskar i kroppen
 • Det leder till reducerad stress
 • Lindrar värk och förebygger besvär
 • Ger förbättrad sömn
 • Ökar koncentrationsförmågan
 • Ökar förmågan till självkontroll i stressande situationer